Sokol Plaňany

Vedeme k pohybu a společné aktivitě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

Otevíráme nové oddíly!

Členské spolkové příspěvky jsou splatné do 15. 2. 2024.

Platit můžete na účet č. 2902542078/2010. Do zprávy uvádějte své jméno a příjmení.


T.J. Sokol Plaňany zahajuje cvičení pro rodiče s dětmi

každé pondělí  v 16:00-17:00 hod

v místní tělocvičně

vhodné pro děti od 2 do 4 let a jejich rodiče

Cena: 750 Kč/pololetí (50 Kč/hodina)

Sbírka na záchranu sokolovny v Plaňanech

Vážení spoluobčané, sokolové a příznivci Sokola,

děkujeme obci za příspěvek na konzervaci střechy sokolovny. Získáme tak čas, abychom podnikli další kroky k její záchraně. Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku. Prostředky v ní získané použijeme na další opravy (zajištění stropů, výměna oken, apod.), případně nutnou dokumentaci. Chceme, aby sokolovna v budoucnu sloužila nám všem.

Darovat můžete na www.darujme.cz/sokolovnaplanany.


Budeme rádi za každý dar. Pojďte do toho s námi!

Děkujeme T.J. Sokol Plaňany

Pozn. Pokud potřebujete potvrzení o daru, zaškrtněte tuto volbu v darovacím formuláři, případně nás kontaktujte na e-mail: planany@sokol.eu. Potvrzení budou vydávána cca 1x za týden.