Sokol Plaňany

Vedeme k pohybu a společné aktivitě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

Turistický pochod

Zveme Vás na turistický pochod Údolím Bečvárky s podtitulem Za čertovým kopytem. Startuje se ve středu 8. května od 9:00 do 11:00 před plaňanskou sokolovnou. Cíl je na stejném místě do 16:30.


Na výběr jsou čtyři trasy o délce 3, 9, 15 a 23 kilometrů. Trasy jsou vedeny především malebnými údolími říček Bečvárky a Kouřimky. 


Startovné je 30,- Kč, děti a členové Sokola Plaňany startují zdarma. Na každého účastníka čeká v cíli pamětní list s pamětním razítkem. Také bude možnost si zakoupit pamětní magnetku. 


Propozice naleznete zde: www.sokolplanany.cz/pochod.


Těšíme se na Vaši účast! Pochodu zdar!

Naši akci najdete také na webu Kudy z nudy: https://www.kudyznudy.cz/

Anketa Sokol roku 2023


O anketě: Oceňujeme nejlepší osobnosti z našich řad. Stávají se jimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích, stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením budují lásku k pohybu u generací našich členů, a v neposlední řadě i vzdělavatelé


Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 21. března v Tyršově domě v Praze. V kategorii kolektiv roku 2023 zvítězili Mladí sokolové z Plaňan.


Na začátku roku 2023 se vytvořila v rámci T.J. Sokol Plaňany aktivní skupina, jejíž základ tvoří mladí členové ve věku 20 – 27 let. Mladí sokolové mají zastoupení ve vedení T.J. (člen pověřený kontrolou, hospodář, člen výboru) a mají mimo jiné na starosti propagaci jednoty na sociálních sítích a na webových stránkách. Dále se podílejí na činnosti oddílu všestrannosti, oddílu míčových her a oddílu pro rodiče s dětmi, ať již jako cvičitelé nebo pomocníci. V roce 2023 mladí sokolové pořádali nebo spolupořádali řadu akcí – sportovních: běžecké závody Plaňanská míle, turnaj ve stolním tenise O Zlatou pálku, cvičení pro veřejnost, společenských: letní posezení v sokolské zahradě, sokolský ples či pietních: výročí založení T.J. Sokol Plaňany, výročí založení republiky. Aktivně se vzdělávají a účastní různých sokolských akcí pořádaných jinými jednotami. V neposlední řadě se pak účastní náročného projektu, jehož cílem je rekonstrukce plaňanské sokolovny. Skupina mladých sokolů se okamžitě stala hybnou silou celé plaňanské jednoty a významně přispěla k její celkové aktivizaci.


Více o anketě zde: https://sokol.eu/projekt/sokol-rokuOtevíráme nové oddíly!

Sbírka na záchranu sokolovny v Plaňanech

Vážení spoluobčané, sokolové a příznivci Sokola,

děkujeme obci za příspěvek na konzervaci střechy sokolovny. Získáme tak čas, abychom podnikli další kroky k její záchraně. Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku. Prostředky v ní získané použijeme na další opravy (zajištění stropů, výměna oken, apod.), případně nutnou dokumentaci. Chceme, aby sokolovna v budoucnu sloužila nám všem.

Darovat můžete na www.darujme.cz/sokolovnaplanany.


Budeme rádi za každý dar. Pojďte do toho s námi!

Děkujeme.

T.J. Sokol Plaňany

Pozn. Pokud potřebujete potvrzení o daru, zaškrtněte tuto volbu v darovacím formuláři, případně nás kontaktujte na e-mail: planany@sokol.eu. Potvrzení budou vydávána cca 1x za týden.