Sokol Plaňany

Vedeme k pohybu a společné aktivitě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

XVII. všesokolský slet

V týdnu od 30. června do 5. července proběhl v Praze XVII. všesokolský slet. Členové plaňanské jendoty byli u toho. Ve skladbě Rocková symfonie cvičily Andrea Verflová a Alžběta Předotová, ve skladbě Jdi za štěstím, kterou pomáhal připravit Josef Zedník, cvičil Vladimír Bartoš. Role praporečníků T.J. Sokol Plaňany a T.J. Sokol Pečky se zhostili Jan Bílek a Antonín Předota. Děkujeme všem úšastníkům za reprezentaci naší jednoty!

Župní slet v Pečkách

O víkendu 1. až 2. června se na hřišti AFK Pečky konal Slet župy Tyršovy. Sletu se zúčastnili i členové naší jednoty, ať již v roli cvičenců, praporečníků, vedoucích skladeb, dobrovolníků nebo diváků. Předvedení sletových skladeb nenarušil ani prudký déšť, který se spustil v průběhu odpoledne.  


Ukázkové hodiny florbaluŽupní přebor v atletice

V sobotu 21. dubna se na atletickém stadionu v Kolíně konal Přebor Župy Tyršovy v atletice.. Plaňanskou jednotu reprezentovali: Martin Kruliš v kategorii mladších žáků, Kamila Kohoutová v kategorii mladších žákyň a Nela Zajíčková ve starších žákyních. Děkujeme!

Turistický pochod

Děkujeme všem účastníků turistického pochodu údolím Bečvárky a těšíme se za rok na viděnou!!!


Župní přebor v plavání

V neděli 21. dubna se v plaveckém bazénu v Kutné Hoře konal Přebor Župy Tyršovy v plavání. Plaňanskou jednotu reprezentoval Ladislav Hanuš, který startoval v kategorii mladších žáků. Děkujeme!

Výcvik Sokolské stráže

Ve dnech 17. až 19. dubna se konal pod záštitou Hradní stráže výcvik krojovaných sokolů. Výcviku se zúčastnilo 16 sokolů včetně 2 členů naší jednoty. Všichni účastníci si osvojili základy pořadové přípravy, zacházení s prapory a kladení květinových darů. V rámci teoretické části se dověděli spoustu informací o historii Sokolské stráže, o pravidlech nošení sokolského kroje a navštívili i běžně nepřístupná místa Pražského hradu.

Anketa Sokol roku 2023


O anketě: Oceňujeme nejlepší osobnosti z našich řad. Stávají se jimi sportovci, kteří Sokol i Českou republiku reprezentují na světových akcích, stejně jako cvičitelé, kteří svým nadšením budují lásku k pohybu u generací našich členů, a v neposlední řadě i vzdělavatelé


Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 21. března v Tyršově domě v Praze. V kategorii kolektiv roku 2023 zvítězili Mladí sokolové z Plaňan.


Na začátku roku 2023 se vytvořila v rámci T.J. Sokol Plaňany aktivní skupina, jejíž základ tvoří mladí členové ve věku 20 – 27 let. Mladí sokolové mají zastoupení ve vedení T.J. (člen pověřený kontrolou, hospodář, člen výboru) a mají mimo jiné na starosti propagaci jednoty na sociálních sítích a na webových stránkách. Dále se podílejí na činnosti oddílu všestrannosti, oddílu míčových her a oddílu pro rodiče s dětmi, ať již jako cvičitelé nebo pomocníci. V roce 2023 mladí sokolové pořádali nebo spolupořádali řadu akcí – sportovních: běžecké závody Plaňanská míle, turnaj ve stolním tenise O Zlatou pálku, cvičení pro veřejnost, společenských: letní posezení v sokolské zahradě, sokolský ples či pietních: výročí založení T.J. Sokol Plaňany, výročí založení republiky. Aktivně se vzdělávají a účastní různých sokolských akcí pořádaných jinými jednotami. V neposlední řadě se pak účastní náročného projektu, jehož cílem je rekonstrukce plaňanské sokolovny. Skupina mladých sokolů se okamžitě stala hybnou silou celé plaňanské jednoty a významně přispěla k její celkové aktivizaci.


Více o anketě zde: https://sokol.eu/projekt/sokol-rokuSbírka na záchranu sokolovny v Plaňanech

Vážení spoluobčané, sokolové a příznivci Sokola,

děkujeme obci za příspěvek na konzervaci střechy sokolovny. Získáme tak čas, abychom podnikli další kroky k její záchraně. Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku. Prostředky v ní získané použijeme na další opravy (zajištění stropů, výměna oken, apod.), případně nutnou dokumentaci. Chceme, aby sokolovna v budoucnu sloužila nám všem.

Darovat můžete na www.darujme.cz/sokolovnaplanany.


Budeme rádi za každý dar. Pojďte do toho s námi!

Děkujeme.

T.J. Sokol Plaňany

Pozn. Pokud potřebujete potvrzení o daru, zaškrtněte tuto volbu v darovacím formuláři, případně nás kontaktujte na e-mail: planany@sokol.eu. Potvrzení budou vydávána cca 1x za týden.