Historie

Historie

Tělocvičná jednota Sokol Plaňany vznikla 30. 6. 1892. Nejdříve cvičila v sále na Rychtě a později i v sále hospody U Křížku. V té době měla 33 členů a prvním starostou byl A. P. Kryf. Roku 1893 se ustavilo Družstvo pro postavení a udržování sokolovny. Tato složka, která budovu mezi lety 1894-1895 postavila, byla jejím vlastníkem až do roku 1935, kdy svá práva předala Tělocvičné jednotě Sokol. V roce 1895 měla jednota 67 členů. Zpočátku cvičili pouze muži a chlapci, ale v roce 1909 byl založen také ženský odbor. Za 1. světové války byla činnost Sokola omezena na výborové schůze. Ve 30. letech měla jednota 300 členů. Za 2. světové války byla činnost Sokola až do 4. 5. 1945 zakázána. Ještě během léta tohoto roku se začalo v Plaňanech opět cvičit. Po roce 1948 byla Česká obec sokolská opět zakázána a tělovýchova byla sjednocena pod ČSTV. V roce 1971 měla T.J. Sokol 287 členů. Vlivem nepříznivé doby musel však svou činnost ukončit. Tak tomu bylo až do roku 1991. Na podzim tohoto roku bylo zahájeno cvičení žactva a 9. ledna 1992 se konala ustavující valná hromada. V tomto roce byla také budova sokolovny předána Obecním úřadem Plaňany do vlastnictví T.J. Sokol Plaňany. 


Jména obnovitelů a členů výboru Sokola (r. 1992):

Starosta: MUDr. Ladislav Zahradník

Náčelník: Ing. Josef Zedník

Jednatel: Jaroslav Stejskal

Hospodářka: Jaroslava Vrabcová

Členové: Jiří Trojan, František Růžek, Lenka Smělíková, PaeDr. Ctibor Smělík

30. léta 20. století