Sokolovna

Sokolovna

Honosná pseudorenesanční budova sokolovny z let 1894–95 byla postavena podle návrhu kolínského architekta Čeňka Křičky z prostředků sebraných mezi členy Sokola, z peněžních darů pojišťovny, cukrovaru, spolků, obce a okresu. Pro její výstavbu bylo zřízeno Družstvo pro stavbu a udržování sokolovny, které ji v roce 1935 předalo jednotě Sokol. Budova sloužila jako tělocvična, divadlo, kino a společenský dům. Na zahradě fungovalo volejbalové hřiště a doskočiště. Roku 1978 přebírá budovu sokolovny obec a to od tehdejšího majitele, kterým byl ČSTV. Po obnovení Sokola po roce 1989 vrátila obec sokolovnu Tělocvičné jednotě. V letech 1992–93 byla zahájena provizorní oprava a dostavba, která však nebyla dokončena, od té doby sokolovna chátrá a není nijak využívána. V roce 2023 je její stavební stav velmi neuspokojivý.

Patrová budova obsahuje kromě bytu správce několik místností pro spolkovou činnost, malý sál 10×6,5 metru a velký sál 15×10 metrů s výškou 8 metrů a divadelním jevištěm 10×6 metrů. Na fotografiích z počátku 20. století jsou dobře patrná původní pseudorenesanční sgrafita ve štítech, podle fotografie z roku 1935 však byla již v tomto roce odstraněna a nahrazena prostou omítkou. Obě plastiky sokolů zmizely během 2. světové války.

Základní údaje:

14. 01. 1894 - Valná hromada T.J. Sokol Plaňany rozhodla o postavení vlastní tělocvičny

01. 09. 1895 - Budova sokolovny byla slavnostně otevřena u příležitosti sletu Sokolské župy Tyršovy

Architekt: Čeněk Křička z Kolína

Stavební práce: Ferdinand Falta z Radimi

Tesařské práce: Josef Kvasil z Plaňan

Zajímavost:

V roce 1894 byl při stavbě sokolovny odkryt kostrový hrob z doby tzv. bylanské kultury s mimořádně umělecky ztvárněnými výrobky slévačských dílen z 2. pol. 3. stol. př. n. l.

Zdroje a odkazy:

Vrána B.: Plaňany, Žabonosy, Hradenín, Blinka – historický přehled. Vydal MNV Plaňany 1972

www.cestyapamatky.cz/kolinsko/planany/sokolovna

www.prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/2539-sokolovna-planany

www.sokolskepamatky.eu/objekty/detail/sokolovna-planany

Záchrana sokolovny 2023

Na začátku roku 2023 se skupina stávajících a především nových členů Sokola rozhodla, že již dále nechce jen přihlížet tomu, jak je budova sokolovny nevyužívaná a chátrá. Rozhodli se tedy konat. Navštívili sokolovnu ve Velkém Oseku, kde se rekonstrukce podařila, nasbírali zkušenosti a pustili se do práce. První fáze záchrany sokolovny zahrnovala vyklízení a uklízení budovy a také úpravu zahrady. Všechny tyto práce byly fotograficky zdokumentovány a fotografie naleznete na našem facebooku. V létě roku 2023 byla provedena provizorní oprava střechy.

Budoucí využití budovy sokolovny

Budova sokolovny by v budoucnu měla sloužit jako kulturní, společenské a sportovní centrum obce. V budově se nachází velký sál o rozměrech 15x10 metrů s divadelním jevištěm. Ten může být využit pro konání plesů, koncertů, divadelních představení apod. V případě nepříznivého počasí je sem možné přemístit většinu venkovních akcích, které se v Plaňanech konají, např. hudební festival, letní kino apod. Velký sál také může znovu plnit svoji původní funkci, kdy byl využíván pro cvičení sportovní všestrannosti a tím může alespoň částečně odlehčit provoz v obecní tělocvičně, která je nyní téměř na hraně své kapacity. V přízemí se dále nachází malý sál o rozměrech 10x6 metrů a kuchyňka. Vhodnými stavebními úpravami zde může být zřízena restaurace. Ve zbylých místnostech by byla vybudována šatna a sociální zařízení. Sklepní prostory by byly použity jako sklad pro restauraci, nebo by zde také mohl být umístěn bar či vinárna. V prvním patře budovy by byl umístěn byt správce, který by se o chod celé budovy staral. Zbývající místnosti by byly využity pro spolkovou činnost, případně se zde mohou konat např. výstavy. V momentálně nevyužívaném podkroví mohou být vybudovány nebytové prostory. Zde mohou být provozovány různé služby jako jsou masáže, fitness, posilovna, manikúra, pedikúra, fyzioterapie, školící místnost apod. V neposlední řadě je třeba zmínit přilehlou zahradu. Ta může sloužit jako místo pro společné setkávání občanů. Je možné sem umístit lavičky, ohniště, zahradní gril nebo altánek. Zahrada může sloužit také jako sportoviště pro kuželky, pétanque, kroket a podobné sporty. Pro potřeby restaurace je zde možné vytvořit venkovní zahrádku. Při celé rekonstrukci budovy by bylo dbáno především na to, aby sokolovna získala zpět svůj věhlas a sloužila všem občanům i spolkům z Plaňan a okolí.