Členství

Členství

Podmínkou členství v T.J. Sokol Plaňany je vyplnění přihlášky a zaplacení členského, případně i oddílového příspěvku.

Členské příspěvky


děti: 400 Kč/rok

dospělí: 600 Kč/rok

senioři od 65 let: 300 Kč/rok


Členové oddílu všestrannosti, míčových her a rekreačního sportu platí pouze členský příspěvek.

Členové oddílu stolního tenisu platí navíc oddílový příspěvek 300 Kč/rok.

Členové oddílu Rodiče s dětmi platí oddílový příspěvek 750 Kč/pololetí, do něho je započítaný i členský příspěvek.


Členské příspěvky můžete platit na bankovní účet 2902542078/2010. Do zprávy uvádějte jméno a příjmení, variabilní symbol není nutné uvádět.


Pozn. Centrálně stanovený poplatek na tyto roky je 300 Kč (děti a senioři), resp. 600 Kč (dospělí). Celkový příspěvek si každá jednota stanovuje sama. V našem případě 100 Kč z každého příspěvku jde přímo na fungování oddílů Sokola Plaňany (pronájem tělocvičny apod.).