Členství

Členské poplatky

členské poplatky:

děti: 400 Kč/rok

dospělí: 600 Kč/rok

senioři od 65 let: 300 Kč/rok

Členové oddílu všestrannosti platí pouze členský příspěvek.

Členové oddílu stolního tenisu platí navíc oddílový příspěvek 300 Kč/rok.

Členové oddílu Rodiče s dětmi platí oddílový přípěvek 750 Kč/pololetí.

Pozn. Centrálně stanovený poplatek na tyto roky je 300 Kč (děti a senioři), resp. 600 Kč (dospělí). Celkový příspěvek si každá jednota stanovuje sama. V našem případě 100 Kč z každého příspěvku jde přímo na fungování Sokola Plaňany (pronájem tělocvičny apod.).