Sokol Plaňany

Vedeme k pohybu a společné aktivitě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy ke spravedlivému a čestnému jednání, k aktivitě, samostatnosti a schopnosti pomáhat. Přitom vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. 

Aktuality

SOKOLSKÝ PLES 2023

aneb zachraňme plaňanskou sokolovnu

Vážení příznivci plaňanského Sokola, chystáme se upořádat ples, jehož výtěžek bychom rádi použili na obnovu plaňanské sokolovny. Ples se uskuteční 2. 12. 2023 od 20:00 v Kulturním domě v Radimi. Poznamenejte si tento termín do svého kalendáře a přijďte se pobavit a zároveň podpořit dobrou věc. K tanci a poslechu bude hrát skupina Pohoda. 

Termín: 2. prosince 2023, 20:00 hod

Místo: Kulturní dům Radim

Kapela: Pohoda (Jaroměř)

Cena vstupenky: 200 Kč

Prodej: Železářství Plaňany, rezervace na planany@sokol.eu s vyzvednutím na místě

T.J. Sokol Plaňany zahajuje cvičení pro rodiče s dětmi

každé pondělí  v 16:00-17:00 hod

v místní tělocvičně

vhodné pro děti od 2 do 4 let a jejich rodiče

Cena: 750 Kč/pololetí (50 Kč/hodina)

Sbírka na záchranu sokolovny v Plaňanech

Vážení spoluobčané, sokolové a příznivci Sokola,

děkujeme obci za příspěvek na konzervaci střechy sokolovny. Získáme tak čas, abychom podnikli další kroky k její záchraně. Rozhodli jsme se vyhlásit veřejnou sbírku. Prostředky v ní získané použijeme na další opravy (zajištění stropů, výměna oken, apod.), případně nutnou dokumentaci. Chceme, aby sokolovna v budoucnu sloužila nám všem.

Darovat můžete na www.darujme.cz/sokolovnaplanany.


Budeme rádi za každý dar. Pojďte do toho s námi!

Děkujeme T.J. Sokol Plaňany

Pozn. Pokud potřebujete potvrzení o daru, zaškrtněte tuto volbu v darovacím formuláři, případně nás kontaktujte na e-mail: planany@sokol.eu. Potvrzení budou vydávána cca 1x za týden.