Pochod

Turistický pochod

ÚDOLÍM BEČVÁRKY

aneb Za čertovým kopytem


Propozice

Počet účastníků: 140

Trasa 1: 5 turistů , Trasa 2: 48 turistů, Trasa 3: 38 turistů, Trasa 4: 37 turistů - pouze orientační!

Datum: středa 8. května 2024

Start: mezi 9:00 a 11:00 na zahradě u sokolovny, Plaňany č.p. 181 [https://mapy.cz/s/lerumazohu]

Cíl: do 16:30 v místě startu

Startovné: 30,- Kč, děti a členové Sokol Plaňany zdarma

Občerstvení: voda a sušenka (zdarma na startu), vlastní zásoby, občerstvení bude zajištěno v obci Zalešany 

Odměna: pamětní list, pamětní razítko, možnost zakoupit pamětní magnetku

Okružní trasy: 3 km, 9 km, 15 km, 23 km

Mapa: Kolínsko a Kutnohorsko 1 : 50 000 (č. 42 z edice KČT)

Doprava na místo startu:

S sebou: vhodné oblečení a obuv, pití, svačinu, účastníci obdrží papírovou mapku (s QR kódem pro načtení trasy do mobilu) a popis trasy 

Upozornění: Účastnící startují na vlastní riziko a jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a pravidla silničního provozu! Akce se koná za každého počasí! Pořadatelé si vyhrazují právo změny zde uvedeného!

Dotazy: na e-mailu planany@sokol.eu


Popis tras:

Trasa 1 (3 km): Plaňany-Žabonosy-Plaňany

odkaz: https://mapy.cz/s/huheporare


Trasa 2 (9 km): Plaňany-Žabonosy-Přebozy-Zalešany-Žabonosy-Plaňany

odkaz: https://mapy.cz/s/malujolesa


Trasa 3 (15 km): Plaňany-Žabonosy-Přebozy-Bošice-Klášterní Skalice-Miškovice-Zalešany-Žabonosy-Plaňany

odkaz: https://mapy.cz/s/loguporuge


Trasa 4 (23 km): Plaňany-Žabonosy-Přebozy-Bošice-Mlékovice-Toušice-Kouřim-Klášterní Skalice-Miškovice-Zalešany-Žabonosy-Plaňany

odkaz: https://mapy.cz/s/pukezezemu


Trasy jsou vedeny po polních, zemědělských a lesních cestách, místních komunikacích a silnicích 3. třídy. Terén je mírně až středně náročný. Profil tras je zvlněný.


Kontrolní body:

K1: Přebozy (na návsi u rybníka)

K2: Bošice (na rozcestí za vesnicí)

K3: Toušice (za odbočkou tur. značky ze silnice)

K4: Klášterní Skalice (u sochy sv. Prokopa)

K5: Zalešany (u rybníka)

Trasa 1 - bez kontrolních bodů, Trasa 2 - K1, K5, Trasa 3 - K1, K2, K4, K5, Trasa 4 - K1, K2, K3, K4, K5

Místopisné zajímavosti na trase:


Plaňany jsou městys ležící v okrese Kolín asi 12 km západně od Kolína. Mají přibližně 1 900 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 1385 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 644 adres. Mezi místní památky patří kostel Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele se šikmou věží, Husův sbor či Mírkovská tvrz.


Bečvárka, v některých částech jmenovaná jako Miletínský potok, je říčka ve Středočeském kraji v České republice. Pramení v lesích jižně od Červeného Hrádku u Miletína. Teče převážně na severozápad a u Plaňan se vlévá zprava do Výrovky. Protéká rybníky Horní Kunvald a Dolní Kunvald, teče skrze Červený Hrádek (Bečváry) a u rybníka Mlýnek kříží silnici I/2. V Bečvárech napájí Podbečvárský rybník, který opouští vodopádem vysokým 3 metry. V Mlékovicích protéká Mlékovickým rybníkem, který je od povodní v roce 2013 protržený a vypuštěný, a rybníkem Stojespal, v Nové Vsi III rybníkem Utopenec a ve Svojšicích Svojšickým rybníkem. Dále protéká rybníky v Bošicích a Přebozech. V obci Žabonosy napájí rybník Rozkoš a vlévá se do Výrovky.


Čertovy stopy jsou skalním výchozem u modře značené turistické trasy v údolí říčky Bečvárky mezi vesnicemi Přebozy a Žabonosy. Na skalním výchozu se nacházejí malé prohlubně. Dle místní pověsti se jedná o stopy čerta, který po skále proběhl a zanechal tak zde své otisky. Pod skalním výchozem je umístěna dřevěná socha čerta. 


Údolí Bečvárky je krátké, ale hezké skalnaté údolíčko mezi obcemi s poetickými názvy Bošice, Přebozy a Žabonosy, kde teče pověstný středočeský potok.  Zdejší krajina má v sobě ukrytou nostalgii „vnitřních Sudet“, jak o ní mluví známý Václav Cílek. Kouzlo zpustlých – či Pražáky opravených - starých statků mezi úrodnými lány a letitými sady, kde už jablka i hrušky dávno nikdo nesklízí. Místní patrioti označili pasáž pod Bošicemi jako „Naučnou stezku Zalešany“ s cedulí oznamující, že „zde loupil loupežník Tovařík“. Kousek od ní se vyskytuje zvláštní stavba, něco jako malý betonový bunkr spojený se skálou. Snad sklep nebo doupě zmíněného lapky. Kdo ví. Na skalách jsou nově vyznačeny a zajištěny horolezecké cesty. Najdete na nich také další zvláštní raritu – pískovcové sošky orla (nebo sokola?) s rozepjatými křídly a (asi) Panenky Marie. V údolí žije čáp černý, užovka či různé druhy žab. V korytě Bečvárky se vyskytují české granáty. U výpusti z přebozského rybníka vzniká malý "vodopád".


Výrovka (na horním toku též Vavřinec či Vavřinecký potok, na středním toku též Kouřimka a nížeji Plaňanka, teprve u ústí Výrovka) je řeka ve Středočeském kraji v České republice. Je dlouhá 62 km. Povodí má rozlohu 544 km². Pramení v Kochánově v nadmořské výšce 492,5 m. Teče převážně severním směrem. Protéká Uhlířskými Janovicemi, obcí Vavřinec, u které napájí stejnojmenný rybník. Dále protéká Kouřimí, Plaňany, Radimí, Dobřichovem a Písty, u kterých ústí zleva do Labe v nadmořské výšce 181 m. 


Kouřim je město v okrese Kolín ve Středočeském kraji. Leží asi 21 kilometrů západně od Kolína. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. K městu patří i místní část Molitorov. Od 15. století do roku 1848 byla Kouřim centrem Kouřimského kraje, který zahrnoval rozsáhlé území východně od Prahy. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Místními zajímavostmi jsou kostel sv. Štěpána, zvonice, Muzeum lidových staveb nebo Lechův kámen.


Sepsáno dle Wikipedia.org s využitím článku https://www.raft.cz/Clanek-Kanonem-stredni-Becvarky.aspx?ID_clanku=2473

Další zajímavosti zde: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko